ZMENA od 16.4.2019

Prestávka medzi 5. a 6. vyučovacou hodinou je len 5 minút!