Krúžky

Name Skratka Master Vedúci 2 Miestnosť Čas
Atletika Atl Mgr. Marianna Škovranová
Badminton 1 BAD 1 Ing. Ján Falis
Badminton 2 BAD2 Ing. Ján Falis štvrtok
Bystrohlav BYS RNDr. Monika Szelesová
Cyklistický krúžok CYK Mgr. Miroslav Bugir utorok
Malí turisti MaTZ Alžbeta Mésarošová sobota
Malý bádateľ MBD Mgr. Jozefína Šoltésová
Minituristi MiTZ Mgr. Oľga Jánošíková
Pantlička PanZ Mgr. Anna Čekanová
Plávanie PL Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
Plávanie pre prvákov PL1 Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
Počítačový krúžok PK Mgr. Ľubomíra Šeňová
Prírodovedný krúžok PríZ Mgr. Agnesa Jesenská
Prírodovedný krúžok 2 PR2 Ing. Jana Bubniaková
Ranné plávanie RPL Mgr. Marianna Škovranová
S číslami hravo SCH Mgr. Anna Kozmášová
Vlastivedný krúžok VK Mgr. Ľudmila Žoldaková
Volejbal VOL Ing. Ján Falis