Krúžky

Name Skratka Master Vedúci 2 Miestnosť Čas
Badminton I. BAD Ing. Ján Falis štvrtok
Badminton II BAD I Ing. Ján Falis
Basketbalový krúžok BaK Mgr. Daniel Szilágyi
Bystrohlav BYS RNDr. Monika Szelesová
Cyklistický krúžok CYK Mgr. Miroslav Bugir utorok
Detský mikrofón DM Bc. Simona Matisová
Doubledecker DOU Mgr. Erika Sutórisová
Futbal prípravka FUT Mgr. Miroslav Stankovič
Geograficko-turistický krúžok GEO Mgr. Alica Fabriciová sobota
Hádzanársky krúžok HaK Mgr. Daniel Szilágyi
Londýnske oko LO Mgr. Erika Sutórisová
Malí turisti MaTZ Alžbeta Mésarošová sobota
Malý bádateľ MB Mgr. Jozefína Šoltésová
Minituristi MiTZ Mgr. Oľga Jánošíková
Pantlička PanZ Mgr. Anna Čekanová
Plávanie pre prvákov I PPP1 Mgr Martina Nadzon Gergeľová
Plávanie pre prvákov II PPP2 Mgr Martina Nadzon Gergeľová
Počítačový krúžok PK Mgr. Ľubomíra Šeňová
Poznávame Slovensko PSl Ing. Jana Bubniaková
Poznávanie regiónu PReg Mgr. Františka Fabriciová, Ing
Pozorovanie a pokus PaP Mgr. Agnesa Jesenská
Prírodovedný krúžok PríZ Mgr. Agnesa Jesenská
Ranné plávanie RaPZ Mgr. Marianna Škovranová
S číslami hravo SCH Mgr. Anna Kozmášová
Spolu a veselo SaV Mgr. Jana Ráabová
Športové hry 2 SH2 PaedDr. Matúš Vaško
Športové hry I. SHI Mgr. Jana Ráabová
Strelecký krúžok SzvZ PaedDr. Dušan Brenišin
Turisti TUR Mgr. Jarmila Fejerčáková
Tvorivé dielne I TDI Mgr. Jarmila Fejerčáková
Tvorivé dielne II TD2 Mgr. Ľudmila Žoldaková
Vlastivedný krúžok VlaZ Mgr. Ľudmila Žoldaková
Volejbal VOL Ing. Ján Falis
Z každého rožka troška ZKRT Mgr. Denisa Vaľová utorok
Zábavno-tanečné hry ZTH Mgr. Denisa Vaľová
Zdravotníček ZDR PaedDr. Oľga Tomková