Učitelia

Name Pozícia WWW
Mgr. Veronika Adamkovičová učiteľka
PaedDr. Dušan Brenišin učiteľ
Mgr. Zuzana Bruncová riaditeľka
Ing. Jana Bubniaková učiteľka
Mgr. Miroslav Bugir učiteľ
Mgr. Anna Čekanová učiteľka
Mgr. Lucia Cifraničová učiteľka
Martina Cmorjaková Sčesná iná pedagogická zamestnankyňa
Zuzana Dubasová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Lucia Dugasová učiteľka
Mgr. Alica Fabriciová učiteľka
Mgr. Františka Fabriciová, Ing učiteľka
Ing. Ján Falis učiteľ
Mgr. Jarmila Fejerčáková učiteľka
Ivana Gregová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Iveta Hricišonová učiteľka
Marta Ivanová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Viktória Jačišinová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Lenka Jacková učiteľka
Mgr. Oľga Jánošíková učiteľka
Mgr. Agnesa Jesenská učiteľka
Ing. Zuzana Jesenská iná pedagogická zamestnankyňa
PaedDr. Jana Kallová učiteľka
Bc. Zuzana Kissová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr Magdaléna Klempárová učiteľka
Jana Korineková iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Anna Kozmášová učiteľka
PaedDr. Katarína Kozmová učiteľka
Mgr. Jana Ladomirjáková učiteľka
PaedDr. Katarína Lubinská učiteľka
Henrieta Marcinová vychovávateľka
Bc. Simona Matisová vychovávateľka
Mgr Monika Mertinková, DiS. art. učiteľka
Alžbeta Mésarošová vychovávateľka
Mgr. Jana Mitróová učiteľka
Mgr. Valéria Molnárová učiteľka
Nikola Mrúzová Janová iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr Martina Nadzon Gergeľová učiteľka
Otília Palovičová iná pedagogická zamestnankyňa
Ing. Iveta Petrušová učiteľka
PhDr. Mária Ráškyová učiteľka
Mgr. Mária Rumanová zástupkyňa
Emília Ruščáková vychovávateľka
Mgr. Katarína Ružičková učiteľka
Mgr. Jana Rybárová vychovávateľka
Mgr. Ľubomíra Šeňová učiteľka
Mgr. Marianna Škovranová učiteľka
Bc. Nikola Slovenská vychovávateľka
Mgr. Jozefína Šoltésová učiteľka
Mgr Alena Špišáková učiteľka
Mgr. Miroslav Stankovič učiteľ
Mgr. Erika Sutórisová učiteľka
RNDr. Monika Szelesová učiteľka
Mgr. Daniel Szilágyi učiteľ
Viera Tomčová iná pedagogická zamestnankyňa
PaedDr. Oľga Tomková učiteľka
Mgr. Denisa Vaľová učiteľka
PaedDr. Matúš Vaško učiteľ
Mgr. Viera Vasková učiteľka
Mgr Daniela Víťazková učiteľka
Mgr. Marianna Zahra učiteľka
Mgr. Ľudmila Žoldaková zástupkyňa