Triedy

Name Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
0.A 0 Mgr Alena Špišáková
1.A 1 PaedDr. Oľga Tomková
1.B 1 Mgr. Oľga Jánošíková
1.C 1 Mgr. Marianna Škovranová
1.D 1 Mgr. Iveta Hricišonová
2.A 2 Mgr. Valéria Molnárová
2.B 2 Mgr Martina Nadzon Gergeľová
2.C 2 Mgr. Jana Mitróová
3.A 3 Mgr. Jarmila Fejerčáková
3.B 3 Mgr. Denisa Vaľová
3.C 3 Mgr Monika Mertinková, DiS. art.
3.D 3 Mgr. Jozefína Šoltésová
4.A 4 Mgr. Anna Čekanová
4.B 4 Mgr. Miroslav Bugir
4.C 4 Mgr. Ľubomíra Šeňová
5.A 5 Mgr. Jana Ladomirjáková
5.B 5 Mgr. Lenka Jacková
5.C 5 Mgr. Agnesa Jesenská
6.A 6 Mgr. Erika Sutórisová
6.B 6 PaedDr. Dušan Brenišin
6.C 6 Mgr Daniela Víťazková
7.A 7 Mgr. Alica Fabriciová
7.B 7 Mgr. Viera Vasková
7.C 7 Ing. Ján Falis
7.D 7 Ing. Jana Bubniaková
8.A 8 Ing. Iveta Petrušová
8.B 8 Mgr. Anna Kozmášová
8.C 8 RNDr. Monika Szelesová
9.A 9 PhDr. Mária Ráškyová
9.B 9 Mgr. Daniel Szilágyi
9.C 9 Mgr. Veronika Adamkovičová