Triedy

Name Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
0.A 0 Mgr. Zlatica Štanclová
1.A 1 Mgr. Ľubomíra Šeňová
1.B 1 Mgr. Anna Čekanová
1.C 1 Mgr. Miroslav Bugir
1.D 1 Mgr. Iveta Hricišonová
2.A 2 PaedDr. Oľga Tomková
2.B 2 Mgr. Oľga Jánošíková
2.C 2 Mgr. Marianna Škovranová
3.A 3 Mgr. Valéria Molnárová
3.B 3 Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
3.C 3 Mgr. Jana Mitróová
4.A 4 Mgr. Jarmila Fejerčáková
4.B 4 Mgr. Denisa Vaľová
4.C 4 Mgr. Magdaléna Klempárová
4.D 4 Mgr. Jozefína Šoltésová
5.A 5 Mgr. Veronika Adamkovičová
5.B 5 RNDr. Monika Szelesová
5.C 5 PaedDr. Katarína Kozmová
6.A 6 Mgr. Jana Ladomirjáková
6.B 6 Mgr. Lenka Jacková
6.C 6 Mgr. Agnesa Jesenská
7.A 7 Mgr. Erika Sutórisová
7.B 7 PaedDr. Dušan Brenišin
7.C 7 Mgr. Daniela Víťazková
8.A 8 Mgr. Alica Fabriciová
8.B 8 Mgr. Viera Vasková
8.C 8 Ing. Ján Falis
8.D 8 Ing. Jana Bubniaková
9.A 9 Ing. Iveta Petrušová
9.B 9 Mgr. Anna Kozmášová